WYNAJEMDźwigów i ładowarek teleskopowych

Wyposażenie dodatkowe

  • Łyżka
  • Pomost roboczy
  • Wysięgnik żuraw przedłużany z wciągarką
  • Wysięgnik żuraw